2020

Τη Δευτέρα 14.12.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο,οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτεςδιακοπέςτης εκπομπής σήματοςτων περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Λιθίνες

Την Πέμπτη 10.12.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαντεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο,οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτεςδιακοπέςτης εκπομπής σήματοςτων περιφερειακών καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Σκόπελος | Σκιάθος

Τη Δευτέρα 07.12.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 06:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο,οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτεςδιακοπέςτης εκπομπής σήματοςτων περιφερειακών καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Κρίκελο | Δομνίστα | Ποταμιά

Τη Δευτέρα 07.12.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ – 06:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο,οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτεςδιακοπέςτης εκπομπής σήματοςτων HD & περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Αριδαία

Την Πέμπτη 03.12.2020, κατά το χρονικό διάστημα 02:00 – 06:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν έκτακτες τεχνικές εργασίες,οι οποίες προκάλεσαν προσωρινή διακοπήτης εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Παγώνδας

Την Πέμπτη 03.12.2020, κατά το χρονικό διάστημα 12:00 – 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκαντεχνικές εργασίες,οι οποίες προκάλεσαν προσωρινή διακοπήτης εκπομπής σήματοςτων περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Σωρός

Την Πέμπτη 03.12.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 05:00 π.μ πραγματοποιήθηκαντεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο,οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτεςδιακοπέςτης εκπομπής σήματοςτων περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Πύλη

Τη Δευτέρα 16.11.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο,οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτεςδιακοπέςτης εκπομπής σήματοςτων περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Περιστεράς

Την Πέμπτη 12.11.2020, κατά το χρονικό διάστημα 09:30 – 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαντεχνικές εργασίες,οι οποίες προκάλεσανπροσωρινή διακοπήτης εκπομπής σήματοςόλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Άγιοι Πάντες (Καλύμνου)

Την Πέμπτη 12.11.2020, κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ. – 17:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες,οι οποίες προκάλεσανολιγόλεπτες διακοπέςτης εκπομπής σήματοςόλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Πολύγυρος (Χαλκιδικής)