2021

Τη Δευτέρα 20.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 09:00 π.μ – 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες οι οποίες προκάλεσαν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Πράσινο

Την Πέμπτη 16.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 10:30 π.μ – 14:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Αναβρυτή

Την Τετάρτη 15.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 10:30 π.μ – 14:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν έκτακτες τεχνικές εργασίες οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Πεταλίδι

Την Τρίτη 14.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Ξυλόκαστρο

Τη Δευτέρα 13.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 09:00 π.μ – 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες οι οποίες προκάλεσαν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Δομνίστα

Την Παρασκευή 10.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν έκτακτες τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών & HD καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Πύλη

Την Τετάρτη 08.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 14:00 μ.μ – 16:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν έκτακτες τεχνικές εργασίες οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτες διακοπές σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Παντοκράτορας

Την Τετάρτη 08.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 09:00 π.μ – 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες, οι οποίες προκάλεσαν διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Στύρα

Την Τετάρτη 08.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 09:00 π.μ – 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες οι οποίες προκάλεσαν διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Τσοτύλι

Την Τρίτη 07.12.2021, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των HD καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Τσοτύλι | Άγιος Αθανάσιος