2022

Τη Δευτέρα 03.10.2022 , κατά το χρονικό διάστημα 12:00 μ.μ. – 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της ψηφιακής εκπομπής σήματος όλων των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Σάμος (Βαθύ)

Τη Δευτέρα 03.10.2022 , κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ – 11:00 π.μ θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της ψηφιακής εκπομπής σήματος όλων των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Βουρλιώτες

Τη Δευτέρα 26.09.2022 ξημερώματα, κατά το χρονικό διάστημα 03:20 π.μ – 03:40 π.μ θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της ψηφιακής εκπομπής σήματος όλων των καναλιών (Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας) στο κέντρο εκπομπής

Αίγινα

Τη Δευτέρα 26.09.2022 ξημερώματα, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ – 03:30 π.μ θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της ψηφιακής εκπομπής σήματος όλων των καναλιών (Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας) στο κέντρο εκπομπής

Δολιανά

Την Παρασκευή 23.09.2022, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ – 06:00 π.μ θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών (Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας) στο κέντρο εκπομπής

Αχενδριάς

Την Παρασκευή 16.09.2022, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ – 05:00 π.μ θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών (Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας) στο κέντρο εκπομπής

Αχενδριάς

Την Τρίτη 13.09.2022, κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ – 12:00 μ.μ θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών (Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας) στο κέντρο εκπομπής

Κρίκελο

Την Τρίτη 13.09.2022, κατά το χρονικό διάστημα 02:00 π.μ – 05:00 π.μ θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών (Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας) στο κέντρο εκπομπής

Μαλάξα

Την Δευτέρα 12.09.2022, κατά το χρονικό διάστημα 02:00 π.μ – 05:00 π.μ θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών (Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας) στο κέντρο εκπομπής

Μαλάξα

Την Παρασκευή 09.09.2022, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Λιδωρίκι