217.77.70.100

Αστική χρέωση

Ανακοινώσεις

Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος

Διαβάστε τον χάρτη συχνοτήτων όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.