217.77.70.100

Αστική χρέωση

Ανακοινώσεις

Διαδικασία εγκατάστασης Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης για την επέκταση της κάλυψης με ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα των περιοχών που δεν καλύπτονται από το Χάρτη Συχνοτήτων

Η Digea παραθέτει από σήμερα ηλεκτρονικά τη διαδικασία επέκτασης της κάλυψης του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος για Σταθμούς Συμπληρωματικής Κάλυψης. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιποί ενδιαφερόμενοι από περιοχές της χώρας με περιορισμένη ή μη υπαρκτή λήψη τηλεοπτικού σήματος από τα κύρια κέντρα εκπομπής όπως αυτά καθορίζονται στον χάρτη συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος [Κ.Υ.Α. 42800/5-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012], μπορούν να ενημερωθούν για τη σχετική διαδικασία πατώντας εδώ. 

 

Επίσης, όσοι ζητούν περαιτέρω διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν στα: 

Τηλ.: 217 77 70 100

email: ikoliadou@digea.gr  pspyridaki@digea.gr