217.77.70.100

Αστική χρέωση

Ανακοινώσεις

Νέα ημερομηνία έναρξης της εκπομπής ψηφιακού σήματος στην Κρήτη από τα κέντρα εκπομπής “Ρογδιά” και “Μαλάξα”

Διαβάστε τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τη νέα ημερομηνία έναρξης ψηφιακής εκπομπής των κέντρων«Ρογδιά»και«Μαλάξα»στην Κρήτη.