217.77.70.100

Αστική χρέωση

Εργασίες Δικτύου

Την Πέμπτη 05.10.2023, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Μήλος

Την Πέμπτη 05.10.2023, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Ξυλόκαστρο

Την Τετάρτη 04.10.2023, κατά το χρονικό διάστημα 14:00 μ.μ. – 17:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Λαύριο

Την Παρασκευή 29.09.2023, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες, από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Μουριές

Την Πέμπτη 28.09.2023, κατά το χρονικό διάστημα 15:30 μ.μ. – 16:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Γρανιτσοπούλα

Την Πέμπτη 28.09.2023, κατά το χρονικό διάστημα 10:30 π.μ. – 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Βασιλικό

Την Τετάρτη 27.09.2023, κατά το χρονικό διάστημα 16:30 μ.μ. – 17:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Υδατόπυργος

Την Τρίτη 26.09.2023, κατά το χρονικό διάστημα 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Σωρός

Την Τετάρτη 20.09.2023, κατά το χρονικό διάστημα 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Σταυρός Νεαπόλεως

Την Παρασκευή 22.09.2023, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Μουριές