Εργασίες Δικτύου

Την Τρίτη 02.08.2022, κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Κατσικάς

Την Τετάρτη 03.08.2022, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Κρίκελο | Ποταμιά | Δομνίστα

Την Τετάρτη 20.07.2022, κατά το χρονικό διάστημα 10:30 π.μ. – 14:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Φούρνοι

Την Πέμπτη 21.07.2022, κατά το χρονικό διάστημα 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Ικαρία

Την Παρασκευή 01.07.2022, κατά το χρονικό διάστημα 02:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Πεντάλοφος | Διδυμότειχο | Σουφλί

Την Πέμπτη 30.06.2022, κατά το χρονικό διάστημα 02:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Πεντάλοφος | Διδυμότειχο | Σουφλί

Την Πέμπτη 23.06.2022, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Δολιανά

Την Πέμπτη 09.06.2022, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Παντοκράτορας

Την Τρίτη 07.06.2022, κατά το χρονικό διάστημα 09:30 π.μ. – 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτη διακοπή της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Κύθηρα

Την Κυριακή 05.06.2022, κατά το χρονικό διάστημα 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Μήλος