Εργασίες Δικτύου

Την Τρίτη 06.09.2022, κατά το χρονικό διάστημα 12:00 μ.μ – 15:00 μ.μ θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών (Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας) στο κέντρο εκπομπής

Αναβρυτή

Την Κυριακή 04.09.2022, κατά το χρονικό διάστημα 02:00 π.μ – 05:00 π.μ θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών (Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας) στο κέντρο εκπομπής

Μαλάξα

Την Τετάρτη 31.08.2022, κατά το χρονικό διάστημα 08:00 π.μ – 11:00 π.μ θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Γέρακας

Την Τρίτη 30.08.2022, κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ – 14:00 μ.μ θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Μήλος

Τη Δευτέρα 29.08.2022, κατά το χρονικό διάστημα 15:00 μ.μ – 16:00 μ.μ θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Μήλος

Την Παρασκευή 26.08.2022, κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της ψηφιακής εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών από το Κέντρο Εκπομπής

Τσοτύλι

Την Τρίτη 02.08.2022, κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Κατσικάς

Την Τετάρτη 03.08.2022, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Κρίκελο | Ποταμιά | Δομνίστα

Την Τετάρτη 20.07.2022, κατά το χρονικό διάστημα 10:30 π.μ. – 14:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Φούρνοι

Την Πέμπτη 21.07.2022, κατά το χρονικό διάστημα 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Ικαρία