Τηλεοπτικοί Σταθμοί

Εδώ θα βρείτε τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς!

Η Digea εκπέμπει τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας (1)

Αναζήτηση τηλεοπτικών σταθμών

(1) Οι Περιφερειακές Ζώνες έχουν χωριστεί βάσει νομοθεσίας και όχι ανά Περιφερειακή Ενότητα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (νόμος 4262, άρθρο 37,Φ.Ε.Κ. 114,10/05/14), ένας περιφερειακός σταθμός έχει δικαίωμα εκπομπής σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ζώνη.