217.77.70.100

Αστική χρέωση

Ανακοινώσεις

8 Ιανουαρίου 2015 μόνο ψηφιακό σήμα στα κέντρα εκπομπής Ασπράγγελοι, Φαρμακοβούνι, Ψάκα, Παλαιοκαστρίτσα, Λάκκα Σούλι

  • Έναρξη της ψηφιακής εκπομπής από τα κέντρα εκπομπής «Ασπράγγελοι», «Φαρμακοβούνι», «Ψάκα», «Παλαιοκαστρίτσα», «Λάκκα Σούλι» 
  • Όσοι λαμβάνουν σήμα ήδη ψηφιακά από τα κέντρα εκπομπής «Λιγγιάδες», «Γρανιτσοπούλα», «Πολύγυρος», «Παντοκράτορας», «Ακαρνανικά» ή «Κορφοβούνι» δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια 

 

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 θα ανάψει το ψηφιακό σήμα στα κέντρα εκπομπής «Ασπράγγελοι», «Φαρμακοβούνι», «Ψάκα», «Παλαιοκαστρίτσα», «Λάκκα Σούλι» στις 02.00 τα ξημερώματα, με ταυτόχρονη παύση του αναλογικού, δίνοντας πρόσβαση σε μια νέα τηλεοπτική εμπειρία στις περιοχές της Ηπείρου και της Κέρκυρας που καλύπτονται από τα συγκεκριμένα κέντρα. 

Όσοι τηλεθεατές παρακολουθούν τα προγράμματα της επιλογής τους αναλογικά και καλύπτονται από κάποιο από τα κέντρα εκπομπής «Ασπράγγελοι», «Φαρμακοβούνι», «Ψάκα», «Παλαιοκαστρίτσα», «Λάκκα Σούλι» θα χρειαστεί να διαθέτουν δέκτη (τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή) που να υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG-4 και το πρωί της 8ης Ιανουαρίου να τον συντονίσουν στις συχνότητες της Digea: 

 

Δίκτυο εκπομπής  Κέντρα εκπομπής  Συχνότητες  MHz  Τηλεοπτικά κανάλια 
9  Ασπράγγελοι, 

Φαρμακοβούνι 

25  506  Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
30  546  Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
52  722  Περιφερειακά 
54  738  Περιφερειακά 
10  Ψάκα  22  482  Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
26  514  Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
48  690  Περιφερειακά 
59  778  Περιφερειακά 
11  Παλαιοκαστρίτσα  30  546  Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
34  578  Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
54  738  Περιφερειακά 
56  754  Περιφερειακά 
13  Λάκκα Σούλι  27  522  Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
28  530  Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
46  674  Περιφερειακά 
51  714  Περιφερειακά 

 

Με αυτό τον τρόπο θα έχουν πρόσβαση σε μια νέα τηλεοπτική εμπειρία, με δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων καναλιών, με τέλεια εικόνα και ήχο. 

Όσοι τηλεθεατές λαμβάνουν ήδη επίγεια ψηφιακά τα προγράμματα της επιλογής τους από τα κέντρα εκπομπής «Λιγγιάδες», «Γρανιτσοπούλα», «Πολύγυρος», «Παντοκράτορας», «Ακαρνανικά» ή «Κορφοβούνι» δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν κάποια επιπλέον ενέργεια. 

 

Πληροφορίες για τους συντάκτες 

Η Digea είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2014, η Digea έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί το χρονοδιάγραμμα της χώρας, όπως ορίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Η Digea ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση 13 ψηφιακών κέντρων εκπομπής, ενώ σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων έχει ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα 94 ψηφιακά κέντρα για εκπομπή στις τελικές συχνότητες. 

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή των καναλιών, χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο τους.