χαρτησ καλυψης

Η ψηφιακή κάλυψη στην περιοχή σας!

Πληκτρολογήστε την περιοχή διαμονής σας (πόλη, κωμόπολη, χωριό κ.λπ.).
Στα αριστερά θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τις τοποθεσίες πομπών που παρέχουν υπηρεσίες στην περιοχή σας.
Εάν η περιοχή σας καλύπτεται από περισσότερους του ενός Τόπους Πομπού, ο πρώτος που εμφανίζεται στη λίστα είναι αυτός που προτείνεται για την περιοχή σας.

Αναζητήστε τον οικισμό σας. 

Αν σας καλύπτουν περισσότερα από ένα Κέντρα Εκπομπής, το πρώτο που θα εμφανιστεί στη λίστα είναι και το προτεινόμενο κέντρο για την περιοχή σας. Μπορείτε να αυτόεπιλέξετε τα κέντρα που εμφανίζονται και να επιλέξετε μόνο ένα ώστε να δείτε ποια ακριβώς έκταση της περιοχής σας καλύπτει το συγκεκριμένο κέντρο. Για να βρείτε τις συχνότητες στις οποίες εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί ανά Κέντρο Εκπομπής πατήστε εδώ

ΑΘΗΝΩΝ
+
Διαθέσιμα κέντρα εκπομπής
 
Η εκτίμηση κάλυψης είναι ενδεικτική. Προκύπτει από θεωρητικό υπολογισμό και δεν λαμβάνει υπόψη φυσικά ή τεχνητά εμπόδια κοντά στο σημείο λήψης, όπως κτίρια, ψηλά δένδρα κι άλλα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη στάθμη ή την ποιότητα του τηλεοπτικού σήματος.