217.77.70.100

Αστική χρέωση

Χάρτης Κάλυψης

Πώς να ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάλυψη της περιοχής σας

Πληκτρολογήστε τον Δήμο ή τον οικισμό σας.

Αριστερά θα εμφανιστεί μια λίστα με τα Κέντρα Εκπομπής που καλύπτουν την περιοχή σας.

Αν σας καλύπτουν περισσότερα από ένα Κέντρα Εκπομπής, το πρώτο που θα εμφανιστεί στη λίστα είναι και το προτεινόμενο κέντρο για την
περιοχή σας.

Μπορείτε να αποεπιλέξετε τα κέντρα που εμφανίζονται και να επιλέξετε μόνο ένα ώστε να δείτε ποια ακριβώς έκταση της περιοχής σας καλύπτει το συγκεκριμένο κέντρο.

Για να βρείτε τις συχνότητες στις οποίες εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί ανά Κέντρο Εκπομπής πατήστε εδώ.

Η περιοχή σας βρίσκεται εκτός περιοχής κάλυψης ψηφιακού σήματος από τα Κέντρα Εκπομπής του δικτύου μας.

Βρείτε την ψηφιακή κάλυψη στην περιοχή σας!

Διαθέσιμα κέντρα εκπομπής

{{ selectKentro.find( x => parseInt(x.ID) === parseInt(item[0].title_id)).post_title }}

Τηλεοπτικοί σταθμοί {{ item[0].stahmos }}{{ item[1].stahmos }}{{ item[2].stahmos }}{{ item[3].stahmos }}
Δίαυλος {{ item[0].diavlos }}{{ item[1].diavlos }}{{ item[2].diavlos }}{{ item[3].diavlos }}
Συχνότητα {{ item[0].mhz }}{{ item[1].mhz }}{{ item[2].mhz }}{{ item[3].mhz }}