Εργασίες Δικτύου

Την Πέμπτη 18.06.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 06:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαντεχνικές εργασίεςοι οποίες προκάλεσανολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος όλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Πλάκα

Την Πέμπτη 11.06.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 06:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν έκτακτεςτεχνικές εργασίεςοι οποίες προκάλεσαν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος όλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής 

Λιχάδα

Την Πέμπτη 04.06.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαντεχνικές εργασίεςοι οποίες προκάλεσανολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος όλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Πήλιο

Την Τετάρτη 03.06.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν έκτακτεςτεχνικές εργασίεςοι οποίες προκάλεσανολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος όλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Σύρος

Την Τετάρτη 20.05.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο,οι οποίες προκάλεσανπροσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής 

Κλεισούρα

Τη Δευτέρα 18.05.2020, κατά το χρονικό διάστημα 06:30 – 09:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο,οι οποίες προκάλεσανπροσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Άγιος Αθανάσιος

Την Τρίτη 12.05.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 04:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες,οι οποίες προκάλεσανπροσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Φιλίππειο

Την Παρασκευή 28.02.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαν έκτακτεςτεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο,οι οποίες προκάλεσανολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος τωνπεριφερειακώνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Μήλος

Την Παρασκευή 28.02.2020, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 – 05:00 π.μ. πραγματοποιήθηκαντεχνικές εργασίεςοι οποίες προκάλεσανολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος όλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Ρογδιά

Την Τετάρτη 12.02.2020, κατά το χρονικό διάστημα 14:00 – 16:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν έκτακτεςτεχνικές εργασίεςοι οποίες προκάλεσανολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος όλων τωνκαναλιών στο κέντρο εκπομπής

Όλυμπος (Λέσβου)