Τεχνικές εργασίες την Παρασκευή 05.04.2024 - Ρόδα

Την Παρασκευή 05.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 01:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Ρόδα