Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 04.04.2024 - Βασιλάκι

Την Πέμπτη 04.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 09:30 π.μ. – 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Βασιλάκι