Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 04.04.2024 - Κάρπαθος

Την Πέμπτη 04.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 00:00 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Κάρπαθος