Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 28.03.2024 - Δολιανά

Την Πέμπτη 28.03.2024, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Δολιανά